• Park Hotel Villa Ferrata

    Via Tuscolana, 287 – km 23 00046 Grottaferrata (RM)

    +39 0694548049

    info@villaferrata.it